Koleksiyon Değeri ve Kevorkian Mushafı

Koleksiyon oluşturmanın para ile orantılı bir ilişkisi var mıdır? Bu soruya
verilecek cevaplar; oluşturulacak koleksiyonun içeriği, kapsamı, bulunabilirlik
özelliği gibi ayrıntılara göre değişir. Şüphe yok ki şayet bir koleksiyon yapmayı
hedef olarak önümüze koymus isek kapılar açılmaya başlar. Ruhi dinginliğin
şartları dahilinde kimi zaman uygun bir bütçe ile, kimi zaman karşımıza çıkan bir
fırsat ile, kimi zaman da bir takım özverilerde bulunarak elde ederiz koleksiyona
konu olacak özneyi . En güzeli ise bir düş kurup, rüya ikliminde hazır ve dört başı
mamur biçimde kitaplara birden bire toplu olarak kavuşuvermek. Rüyadan
uyanınca da bir ev dolusu koleksiyona gerçekten kavuşmuş olduğunu hissetmek.
Bu mümkün mü? Paşa dedemizden bir koleksiyon intikal etmediyse elbette
mümkün değil. İnsan çalıştığı oranda ilerleyebilir, koleksiyonda koleksiyonerin
gayreti oranında gelişebilir. Bütün bunları yazmama sebep iki husus oldu, biri
yıllar evvel pazar günleri Ptt arkasında kurulan Kadıköy sahaf sergilerinden 20
liraya Mehmet Akif’in ıslak imzalı Gölgeler Kitabı’nı (Safahat’ın 7. Eseri)
edindiğimi hatırlamıştım. İşte bu sadece karşımıza çıkan bir fırsattı. Buna
erişmek kolaydı. Asla erişemeyeceğimiz ve fakat bilgisine ulaşarak dağarcığımıza
katkı sağlayacak ikinci husus ise; Christies Müzayede Evi tarafından 2 Mayıs
2019’da yapılacak İslam eserleri müzayedesinde yer alan bir yazma Mushaf.
Efendim bu mushaf tam anlamı ile müzelik. Koleksiyonlar üstü (tabi bütçe
meselesi!) bir şaheser.

68 x 45.5 cm ebatıyla folio boy her sayfası klasik tezhip geleneğinin birbirinden
farklı özellikler barındıran girişi fevkalade müzeyyen durumda hicri 894 ve
milady 1489 yılına tarihlenen bu Kelam-ı Kadim, Memluk Sultanı Kayıtbay için
yazılmış. Tam bir Memluk yazma geleneği şaheseri. Cildi de dönem cildi. Eserin
menşe şehadetnamesi bilgisinde “Bir başka müzayede evi, Sotheby’s’in 26 Nisan
1982 mezatından, koleksiyoner Hagop Kevorkian tarafından alındığı beyan
edilmiş. Bay Kevorkian’a ait olması daha da ilginç bir durum. Şöyle ki
Koleksiyoner Kevorkian 1872 Kayseri doğumlu. Topraklarımızın çocuğu yani.
İstanbul Robert Kolej mezunu, 20. Yy başında gittiği Amerika’da uzun yıllar doğu
araştırmaları yapan bir sanat tarihçisi, arkeolog. Bu mushaf’ın O’nun
koleksiyonuna ait olması doğrusu mutlu etti beni. Gelgelelim Mushaf’ın takribi
çıkış değeri olarak 500.000 – 800.000 pound arası bir barem belirlenmesi ;
koleksiyon oluşturmada parasal sınır neresidir sorusuna yol açtı zihnimde. Bunun cevabı yok zaten. En iyisi burada durup, Enis Batur’un Kitap Evi romanını okumak. Biliyorsunuz o romanda kahramanımıza büyük bir kütüphane miras kalır. Herşeyi içeren büyük bir kitap koleksiyonu. Kimbilir belki de içinde bumushaf da varmıştır o koleksiyonda.

Pey vermek isteyenler için Mushaf’ın bilgi linki şuracıkta
efendim:


Bu müthiş Mushaf'ı Christie's katalogunda incelemek için tıklayınız.
Shopping Cart
Scroll to Top