Sale!
, ,

Osmanlı Bilginleri – Taşköprülüzâde Ahmet Efendi

$3 600.00

Osmanlı Bilginleri. Taşköprülüzâde Ahmet Efendi. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007. 408 s. Türkçe. 30 x 22 cm. Yayıncısının orijinal cildinde. Kondisyonu yeni gibi.

Güvenli Ödeme

Açıklama

“İlk on Osmanlı padişahı dönemindeki 502 bilgine ait entelektüel biyografinin yer aldığı Şakâyık, Arapça aslından dilimize kazandırılmıştır. Taşköprülüzâde, sahip olduğu bütüncül ilim anlayışının tabii bir uzantısı olarak ünlü müderrisleri, öncü tasavvuf büyüklerini ve kurucu “bilim adamları”nı “ulema”dan sayarak kitabında tanıtmaktadır. Hacı Bayram Velî, Molla Fenarî, Ali Kuşçu, Kemalpaşazâde, Mirim Çelebi, Karaca Ahmet, Zembilli Ali Efendi, Fethullah Şirvânî… gibi farklı renkler taşıyan nice büyük isim aynı kervana katılan ilim ve marifet yolcuları olarak yerlerini alırlar kitapta. Osmanlı Bilginleri adıyla yayımladığımız bu eserin nitelik belirten bir vasfı da Şakâyık’ın klasik bir Türkçe tercümesinde yer alan Nakşî Ahmed’e ait özgün minyatürlerin tablolar halinde metne eşlik etmesidir.”

Osmanlı Bilginleri. Taşköprülüzâde Ahmet Efendi. İstanbul: İz Yayıncılık, 2007. 408 s. Türkçe. 30 x 22 cm. Yayıncısının orijinal cildinde. Kondisyonu yeni gibi.

Shopping Cart
Scroll to Top